САНАЛ ХҮСЭЛТ


 
   

Өргөдөл гомдол хүлээж авах ажилтан– Даргын туслах, бичиг хэргийн ажилтан:Н.Мөнх-Ундраа Утас: 70350659.


Өргөдлийн товч утга:

Өргөдөл гаргагчийн нэр:

Имэйл:

Хаяг:

Утас:

Өргөдлийн агуулга: